MFF hyr träningsytan av Malmö Stad

Passagen mellan träningsplanerna som ska rivas.

Nu är MFF och Malmö stad helt överens om hur finansieringen och bygget av den nya träningsytan på Stadionområdet ska lösas.

Stötestenen var hur investeringen skulle skrivas av.

Från början var det tänkt att MFF på egen hand skulle beställa och betala bygget. Men eftersom Malmö stad har som policy att skriva nyttjanderättsavtal för sin mark på högst tio år hade MFF då i sin bokföring behövt skriva av hela investeringen på den tidsperioden. Det hade inte fungerat och blivit alldeles för dyrt.

Förra veckan klubbade därför Fritidsnämnden ett beslut att Malmö stad tar investeringen istället för MFF och står för driften. Sedan betalar MFF en årlig, rätt hög, hyra som innebär att klubben i praktiken ändå kompenserar Malmö stad för kostnaden. I Fritidsnämndens beslut anges hyran till cirka 1,4 miljoner kronor.

[ad_dropper zone_id=”934″]

– Den exakta årliga summan har jag inte, men jag såg att Fritidsnämnden hade räknat på 1,4 och där räknar vi med att den hamnar. För oss är det här en bra och nödvändig lösning, säger MFF:s vd Niclas Carlnén.

Hyran blir inklusive den förändring bytet av gräs till hybridgräs innebär för driften, avtalet om MFF:s nyttjanderätt skrivs på tio år och investeringskostnaden beräknas ligga på 14-18 miljoner kronor.

Man säger också att det finns en gemensam intention att förlänga avtalet när tioårsperioden löpt ut och om båda parter vill.

Det ursprungliga tidsschemat var att man skulle påbörjat uppgrävningen av plan 5 och 6 plus allén med träden mellan planerna redan i våras. Då hade man varit färdiga med anläggningen av den nya stora träningsytan till september då VM i dragkamp ska avgöras på plan 7. Nu fick allt skjutas upp och målet är att ha allt klart till sommaren 2017.

– Det viktiga är att det blir bra. Till säsongsstarten hade givetvis varit allra bäst, men sommaren 2017 fungerar också. När vi inte kvalificerade oss till Europaspel i år blev det heller inte lika nödvändigt för oss att skynda på processen, konstaterar Niclas Carlnén.

Planeringsmässigt ligger allt dock långt framme eftersom det i praktiken enbart var upplägget av finansieringsfrågan som behövde lösas och ändras. Hur träningsytan ska se ut, hur den ska byggas och att det ska bli hybridgräs har varit klart länge. Därför är det bara att följa de gamla ritningarna.

När Fritidsnämnden tog beslutet skrevs det dessutom in ett viktigt tillägg att det är MFF som har ett absolut företräde till planen och i stort sett bestämmer själva.

– Vi ville markera detta, säger Fritidsnämndens ordförande Frida Trollmyr.

– Det är för dem planen byggs och MFF betalar. Malmö stads inställning är dessutom att det finns ingenting som enar alla Malmöbor så mycket som MFF gör, över alla stadsdelar, barn som unga. Givetvis är det viktigt för oss att göra vad vi kan för att underlätta för klubben och det tycker vi att vi gör här, betonar Frida Trollmyr.

Därför yrkade hon på Fritidsnämndens sammanträde att man i beslutet skulle lägga till en sista mening med lydelsen ”men dock att beakta MFF:s absoluta företräde”. Så blev det också.

– Nämnden var helt enig i beslutet, slår hon fast.

– Om FC Rosengård i Champions League till exempel skulle lottas mot ett lag som spelar på hybridgräs och frågar om de kan få komma in och träna lite på det underlaget inför matchen går det givetvis att lösa, lovar Niclas Carlnén.

För hybridgräs blir det på den nya ytan. Det är helt spikat och kommer också att bli ett krav i den upphandling som ska göras. Hybridgräs är vanligt gräs med en liten iblandning av konstgräs som gör det tåligare och starkare. Många storlag ute i Europa som Bayern München, Real Madrid, Juventus och Arsenal har det redan, men hittills är det inte lagt på någon idrottsplats i Sverige

Niclas Carlnén hymlar heller inte om att att beslutet att lägga det på träningsytan ska ses som ett test. Faller det väl ut kan det bli aktuellt även inne på Swedbank stadion.

– Vi är väldigt nyfikna på hybridgräs och har studerat det på flera ställen. Problemet är att det inte är lagt och testat någonstans i norra Europa med liknande förutsättningar som i vårt klimat. Därför är det här ett nödvändigt pilotprojekt som vi nu kan följa på nära håll. Mattan inne på Swedbank stadion är ny och där har vi gjort en rejäl investering. Därför var det i det här skedet inte aktuellt därinne. Men när det behövs nytt gräs där är hybridvarianten mycket intressant om allt faller väl ut på träningsytan.

Fritidsnämnden kommer också att följa utfallet av hybridgräset med spänd förväntan.

– Vi har också flera planer som kan vara aktuella. Inte minst med tanke på miljöproblemen som kan knytas till åtminstone det gamla konstgräset. Det har varit bra och nödvändigt att bygga konstgräsplaner och de nya blir allt bättre. Men hybridgräs är intressant och även på det får man ut betydligt fler timmar än på gräs, säger Frida Trollmyr.

Malmö FF blir dock inte först i Sverige med hybridgräs. Lilla Ljungby IF i division 3 har precis fått lagt det underlaget på sin hemmaplan Lagavallen. Kommunen har gjort en tung investering på 40 miljoner kronor, med bland annat ny läktare och ett entrétorg och då passade man på att även lägga hybridgräs på huvudplanen. MFF har dock för närvarande inga planer på att åka upp till Småland för att studera den planen.

– Nej, tidsskillnaden mellan de börjar spela där och vi själva får klart vår blir rätt liten. Vi vet sedan tidigare rätt väl vad vi vill ha och det finns flera olika leverantörer. Vilken det blir får upphandlingen avgöra, säger Niclas Carlnén.

När plan 5 och 6 grävs upp försvinner även allén och träden mellan planerna. Därför blir den nya ytan större än den nuvarande. MFF och Fritid Malmö kommer också att använda den danska modellen med en stor gemensam aktivitetsyta där man flyttar runt så att man inte hela tiden sliter på samma ”plan”. Då håller gräset längre.

När man gräver för den nya ytan gör man det så djupt att det går att lägga in värmeslingor under gräset. Det ökar också nyttjandetiden och ger en fördel mot nu när MFF ska spela internationella cupmatcher sent respektive tidigt på året.

Hela ytan kommer dessutom att inhägnas så att det går att kontrollera vem som tränar där och sliter på gräset.

– Ytan blir inhägnad och det blir möjligt att låsa, bekräftar Niclas Carlnén.

Vad som ska hända med plan 7 är inte klart. Efter dragkamps-VM som sliter upp stora sår i gräset lär den ta tid att återställa, men en bit in i framtiden skulle det kunna bli hybridgräs där också. När Malmö FF nu enligt årsmötesbeslut ska köra igång med flickfotboll med start i fotbollsskolan och steg för steg fylla på uppåt i flicklagen kommer det att behövas fler planer på området. Fotbollsakademierna på grundskole- och gymnasienivån på Stadionområdet behöver också planer att träna på. Inte minst för att elevantalet kommer att öka.

Den nya träningsytan är mest tänkt för att tillfredsställa MFF:s A-lags behov.

När den är färdig måste därför jobbet med att göra en helhetslösning för idrotten på Stadionområdet gå vidare och intensifieras.

Ole Törner