GÄSTLEDARE: Tuffa utmaningar för framtidens förening

Stefan Krüeger, vd Hyllie sportcenter

”Framtidens idrottsförening – Vansinnigt viktiga vägval”, skrivet av Peter Olsson, är ett häfte som gavs ut av SISU Idrottsböcker 2013.

Bakgrunden till denna skrift är idéprojektet Framtidens IF som RF-stämman fattade beslut om vid Riksidrottsmötet 2011*.

Inom Framtidens IF gjordes en omfattande research bland svenska idrottsföreningar och forskare som bland annat bidragit till Peter Olssons intressanta häfte. Innehållet är något som jag anser borde diskuteras i samtliga idrottsföreningars styrelser eftersom det handlar om hur vi som är engagerade inom idrottsrörelsen kan vara med och påverka våra föreningars framtid.

Sammanfattningsvis är det fyra metatrender i dagens samhälle som Framtidens IF har identifierat och som berör och påverkar den svenska idrottsrörelsen:
o En ökad kommersialisering.
o En ökad individualisering i kollektivet.
o Ett ökat behov av att se och synas.
o En befolkningssammansättning i förändring.

[ad_dropper zone_id=”1174″]

Eftersom jag har förmånen att vara verksam på en arbetsplats, Hyllie Sportcenter, med ett brett utbud av sporter och olika föreningar ser jag tydligt hur dessa trender har påverkat vår utveckling de senaste åren.

Vi har t.ex. fått nya aktörer som inte bedriver sin verksamhet i en ideell förening: gymkedja, privat dansskola, gymnastikakademi, flera tennisakademier och privat yoga.
I tider när det gäller att förverkliga sig själv är dessa organisationer oftast bättre än föreningar på att stärka de aktivas identitet och bekräfta deras livsstil. Vårt ökade behov av att se, synas och även utmana sig själv speglas även av vilka idrotter som växer på Hyllie Sportcenter.

Denna trend har t.ex. bidragit till att cheerleading, beachvolley, padel och parkour har ökat i popularitet hos oss, medan våra traditionella racketsporter – tennis, badminton och squash – under några år har haft det svårare med nyrekrytering.
Just när det gäller rekryteringar av nya medlemmar glädjer det mig att ett flertal av våra föreningar har riktade utbud mot den äldre generationen, som bidrar till en ökad beläggning på dagtid, och även har erbjudanden om att prova på aktiviteter gratis, som gör det möjligt för resurssvagare grupper i samhället att komma i kontakt med föreningslivet.

Framtidens idrottsföreningar står inför nya och svåra utmaningar och de som inte tar intryck av vad som händer i omvärlden kommer få svårt att överleva.
En framgångsrik förening måste kunna kommunicera sin särart och vilka mervärden den erbjuder. Detta ställer krav på att en idrottsförenings styrelse arbetar strategiskt och gör medvetna val av vad som ska prioriteras.

En uppmaning till er som är engagerade i styrelsearbete är att se till att ni minst en gång om året gör en omvärldsanalys och utifrån den tar fram en eller flera strategier som förbereder er förening inför framtiden.

Lycka till!

*Riksidrottsmötet är det samlade namnet för RF:s och SISU Idrottsutbildarnas årsmöte: RF-stämman och SISU-stämman.

Stefan Krüeger, vd Hyllie sportcenter